Podziel się na mediach społecznościowych i koniecznie odwiedź Fanpage.

gallery/2oferta_logo

Kursy językowe "Opportunities" zostały założone w 2016 roku i prowadzone są przez magistra filologii angielskiej oraz aktywnie pracującego nauczyciela, który posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka obcego wyniesione ze szkół publicznych jak i zajęć indywidualnych. Idei "Opportunities" przyświecają trzy cele: profesjonalizm, różnorodność i nowoczesność. Podstawą kursu jest zestaw podręcznika z zeszytem ćwiczeń dobrany do potrzeb danej grupy, zróżnicowane materiały dodatkowe, interaktywne multibooki, filmy, słuchowiska, gry i wiele więcej.

Profesjonalny kurs o nowoczesnym podejściu

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach do około siedmiu osób. Kursanci przydzielani są do danej grupy na podstawie wieku oraz stopnia zaawansowania według własnej subiektywnej oceny, a następnie oceny nauczyciela prowadzącego. Układ taki w doskonałym stopniu równoważy atrakcyjne formy zajęć jak praca w parach i grupach, lecz największy nacisk kładziony jest na indywidualną pracę nauczyciela z poszczególnymi uczniami. Kursy przygotowują uczniów do przyszłego egzaminu ósmoklasisty oraz matury, a także certyfikatów z języka angielskiego (KET, PET, FCE, CAE). U dorosłych kursy rozwijają podstawowe umiejętności składające się na opanowanie języka angielskiego takie jak słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. W szczególności i w sposób przystępny przedstawiana jest również i nauczana gramatyka języka. Więcej informacji można znaleźć w dziale "Zapisy".

 

 

Język angielski z każdej strony