Nasi nauczyciele są:

  • doświadczeni i przyjaźni
  • profesjonalnie wyszkoleni i z tytułami magistra
  • członkami zawodowych organizacji edukacyjnych
  • oferują uczniom szeroki zakres specjalności nauczycielskich i umiejętności
  • zaznajomieni z wyzwaniami stawianymi przez nauczanie drugiego języka
  • reagują na indywidualne style uczenia się

Profile nauczycieli:

 

John Smith
Stanowisko: Dyrektor/CEO
Wykształcenie: magisterium z językoznawstwa - Brooklyn College. Certyfikat CELTA. John pracuje dla Opportunities od 2001.

 

Jane Smith
Stanowisko: Doradca ucznia
Wykształcenie: tytuł licencjata z psychologii - Uniwersytet w Oregonie. Ma certyfikat TEFL. Jane pracuje w Opportunities od 2003.